Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia ja menetelmäkäsikirja on julkaistu

4.9.2023 julkaistu

Aineisto on tarkoitettu kaikkien Lapin kuntien, opettajien ja yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden käyttöön.

Menetelmäkäsikirjan sisältö on järjestetty koulutustason mukaisesti ja sisältää paljon käytännön vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Selkeät ohjeistukset auttavat opettajia ja edesauttavat hankkeen välillisiä tavoitteita, jotka ovat lappilaisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen, alueen asukkaiden hyvinvointi sekä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus.

Hankkeessa toteutetun taustatyön myötä Lapin koulutuskeskus REDUn hanketyöntekijät ovat vahvistaneet tietotaitoaan yrittäjyyskasvatuksen malleista ja menetelmistä. Benchmarkkauksen avulla ammatillisen toisen asteen toimintamalleista valikoituvat käyttöön juuri alueellemme sopivat strategian toteutuksen toimintamallit. Hankkeen jälkeen tiedotus ja viestintä strategiasta jatkuu myös oppilaitoksen sisällä. Strategiatyön kautta luotu vision toteutus saa ajan kuluessa vahvemman jalansijan arjen työssä.

REDUn hankekoordinaattori ja asiantuntija Markus Pellikka toivoo, että jokainen Lapin kunta vie eteenpäin keskustelua siitä, miten he voivat omalla alueellaan vahvistaa yrittäjyyskasvatusta.

- Hankkeen kirkkaimpia hetkiä ovat olleet työpajoissa käydyt keskustelut sekä osallistujien vahva kiinnostus kehitteillä olevaan yrittäjyyskasvatusstrategiaan. Olemme saaneet kannustavaa ja myönteistä palautetta, Markus toteaa.

Lataa Menetelmäkäsikirja