Vuoden 2023 oppisopimuspalkittavat valittiin – kunniamaininnat Levi Ski Resortille ja kolarilaiselle Henri Jutilalle

12.10.2023 julkaistu

Suomen Oppisopimusosaajat ry palkitsi oppisopimuskilpailun voittajat ja kunniamaininnan saajat viidessä kategoriassa. Levi Ski Resort palkittiin kunniamaininnalla vuoden oppisopimustyönantaja -kategoriassa. Kolarilainen Henri Jutila sai niin ikään kunniamaininnan vuoden oppisopimusopiskelija -kategoriassa.

Liiketoimintajohtaja Marko Mustonen ja vastuullisuuspäällikkö Tuukka Sutinen Levi Ski Resortista ovat ylpeitä saamastaan tunnustuksesta.  


Vuoden 2023 oppisopimuspalkittavien kilpailussa jaettiin palkintoja oppisopimusopiskelijoille, yrittäjä-oppisopimusopiskelijoille, työnantajille (yli ja alle 20 henkilöä työllistävät yritykset) sekä työpaikkaohjaajille. Raati valitsi kilpailun voittajat ja kunniamaininnan saajat, ja palkinnot julkistettiin juhlaseminaarissa Tampereella 11.10.2023. Palkintoja oli jakamassa opetusministeri Anna-Maja Henriksson. Lapin koulutuskeskus REDUn ehdokkaat Henri Jutila ja Oy Levi Ski Resort Ltd palkittiin kunniamaininnoilla. Palkinnot olivat ainoat koko Pohjois-Suomessa.

Yli 20 henkilöä työllistävien yritysten kategoriassa Oy Levi Ski Resort Ltd sai kunniamaininnan vuoden oppisopimustyönantajana. Yritys on lähtenyt suunnitelmallisesti rakentamaan koulutusmyönteistä ilmapiiriä ja kouluttamaan henkilöstöään oppisopimuksella yhdessä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Yrityksen pyrkimyksenä on löytää parhaat ratkaisut kouluttautumiseen siten, että se palvelee työntekijän tarpeita ja yrityksen tarpeita yhtä aikaa. Tärkeänä mahdollistavana tekijänä vastuullisuuspäällikkö Tuukka Sutinen mainitsee oppilaitoksen roolin ja jatkuvan vuoropuhelun. Raadin kommenteissa kunniamainintaa perustellaan seuraavasti: ” Levi Ski Resort on kehittänyt henkilöstönsä osaamista suunnitelmallisesti ja osallistaen henkilöstöään. Levi Ski Resort on koulutusmyönteinen yritys, joka hyödyntää oppisopimusta ja oppilaitosyhteistyötä osaamisen kehittämisessä.”

Vuoden oppisopimusopiskelija-kategoriassa kunniamaininnalla palkittiin kolarilainen Henri Jutila. Henri opiskeli oppisopimuksella logistiikan perustutkinnon Lapin koulutuskeskus REDUssa. Hän aloitti oppisopimusopiskelun heti peruskoulusta päästyään. Määrätietoisena nuorena miehenä Henri onnistui aikatauluttamaan ja viemään läpi opintonsa tavoiteajassa. Toisaalta opiskelut tarjosivat jouston mahdollisuuksia niinä ajanjaksoina, kun oppisopimustyöpaikkana toimineessa perheyrityksessä oli kiireisin sesonki meneillään. ”Henri Jutila on yritteliäs ja oma-aloitteinen opiskelija, joka on vaikuttanut oman urapolkunsa kehittymiseen oppisopimusopiskelulla,” raati perustelee valintaansa. 


Henri Jutila opiskeli logistiikan perustutkinnon oppisopimuksella. Perheen yritystoiminta tarjosi monipuoliset mahdollisuudet työelämässä oppimiselle ja näytöille. 

- Olen iloinen siitä, että nuori logistiikka-alan opiskelija pohjoisesta saa ammatin ja työllistyy omalle kotipaikkakunnalleen oppisopimuskoulutuksen avulla sekä siitä, että yhteistyöllä kuntien ja yritysten kanssa saamme elinvoimaa ja uutta osaamista alueelle, työelämäpalvelupäällikkö Sirpa Tuomisto REDUsta iloitsee.

 

Katso video: Henri Jutila

Katso video: Levi Ski Resort