Suurten kappaleiden 3D-tulostuksen käyttöönottoa edistetään laajalla yhteishankkeella

26.9.2023 julkaistu

Valtakunnallinen 3D-tulostuksen yhteishanke (3DTY) edistää suurten kappaleiden 3D-tulostuksen käyttöönottoa valmistavassa teollisuudessa. Hankkeessa keskitytään tutkimaan ja testaamaan muovi- ja metallitulostuslaitteiden lisäksi myös kappaleiden jälkikäsittelyä, laadunvarmistusta sekä liittämistä ja rajapintoja.

3D-robotti tulostaa esinettä

Kuvateksti: 3DTY-hankkeeseen on saatu mukaan parhaat laitteet ja osaaminen. Mukana on myös REDUssa käyttöönotettu CEAD-robottisolu, jossa on yhdistetty tulostus- ja koneistuskeskus suurten komposiittikappaleiden toteuttamiseksi. 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella sekä yritysrahoituksella toteutettavaa 3DTY-hanketta vetää Oulun yliopisto. Kolmivuotisen hankkeen toteuttamisesta vastaavat lisäävän valmistuksen tutkimus- ja tuotekehitystoimijat Pohjois-Suomesta (Oulun yliopisto, Lapin koulutuskeskus REDU), Itä-Suomesta (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu), Etelä-Suomesta (LUT-yliopisto) ja Länsi-Suomesta (Tampereen ammattikorkeakoulu).

Teollisuusyritysten näkökulmaa ja tukea hankkeen toteuttamiseen tuovat DIMECCin johtamat ekosysteemit, FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem), joka keskittyy 3D-tulostukseen, ja FAMN (Finnish Advanced Manufacturing Network), joka edistää pk-yritysten digitalisaatiota.

3D-tulostus on digitaalinen teknologia, johon siirtyminen tukee myös yritysten vihreää siirtymää. Sen avulla pystytään valmistamaan tuotteita energiatehokkaasti ja pienemmällä jätteen määrällä. Yhteishankkeessa on mukana parikymmentä valmistavan teollisuuden yritystä ympäri maata. Pohjois-Savosta mukana ovat Ponsse, Yara ja Genelec.

”Tutkimalla ja kehittämällä uuden teknologian käyttöä yhdessä yritysten kanssa saamme nopeutettua sen soveltamista käytäntöön. Pystymme tarjoamaan mukana oleville yrityksille pilottien ja demonstraatioiden avulla luotettavaa tietoa suurten kappaleiden 3D-tulostuksen soveltamisesta juuri heidän käyttökohteisiinsa. Verkostojemme kautta saamme levitettyä syntyvää tietoa myös muille samojen kysymysten kanssa painiville yrityksille. Esimerkiksi 3D-tulostuksen käytöstä suuren kokoluokan muottivalmistukseen ei Suomessa ole vielä tietoa tai konkreettisia esimerkkejä. Näin pystymme edistämään teollisuuden uudistumista ja tuottamaan uutta liiketoimintaa”, ekosysteemijohtaja Antti Karjaluoto DIMECC Oy:stä toteaa.

3D-tulostus mahdollistaa myös kookkaiden kappaleiden valmistuksen, jossa on tarjolla teolliseen käyttöön kypsiä tekniikoita sekä metalli- että muovitulostuksessa ja eri materiaaleja yhdistelevässä tulostuksessa. Teollisessa prosessissa lisäävä valmistus liittyy saumattomasti muihin valmistustekniikoihin ja suuria kappaleita valmistettaessa 3D-tulostus ja lastuava työstö sekä eri liittämismenetelmät voivat vuorotella.

Kaksi henkilöä pitää robottisolun tekemän suurmuotin kanssa

Kuvateksti: Hankkeen erikoisasiantuntijat Jakob Haerting ja Severi Salmirinne REDUn 3D-tulostusympäristössä.

Savonian 3D-tulostusympäristö ja Itä-Suomen yliopiston materiaalitestaustoiminnot mahdollistavat monipuoliset tutkimus- ja kehitystyöt suurten kappaleiden 3D-tulostukselle. Savonialla on hiljattain otettu käyttöön robottitulostusmahdollisuudet sekä metallille että muoville, jotka mahdollistavat useiden metrien kokoisten kappaleiden valmistuksen. Itä-Suomen yliopistolla käytössä on laaja valikoima erilaisia 3D-tulosteille soveltuvia karakterisointi- ja testausmenetelmiä, mm. microCT -laitteisto. Yrityksille tämä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia sekä metalli- että muovi/komposiittirakenteiden valmistuksen osalta.

3DTY kuuluu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen on myöntänyt Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY).

Lisätietoja
Verkkosivu: http://www.3dty.fi/
Robottisolun virtuaaliesittely: https://my.matterport.com/show/?m=bkamUNyfsG9

Lapin alueen yhteyshenkilö:
Tarmo Aittaniemi, projektipäällikkö
tarmo.aittaniemi@redu.fi
+358 400 726219