Rehtori Taisto Arkko eläkkeelle

2.12.2022 julkaistu

Lapin koulutuskeskus REDUn rehtori Taisto Arkko siirtyi eläkkeelle. Läksiäisjuhlaa vietettiin Alaruokasen talolla 1.12.2022.

Taisto Arkko

Lapin koulutuskeskus REDUn rehtori Taisto Arkko siirtyi nauttimaan ansaituista eläkepäivistään. Hän on tehnyt pitkän uran, josta 36 vuotta vastuullisissa koulutuksen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Arkko on toiminut niin toisen asteen, ammatillisen korkea-asteen kuin ammattikorkeakoulutuksenkin parissa.

Ura koulutussektorilla on alkanut Rovaniemen teknillisessä oppilaitoksessa Teknologiakeskus -hankkeen projektipäällikkönä vuonna 1986. Apulaisrehtoriksi hänet nimitettiin vuonna 1992 ja rehtoriksi vuonna 1995. Arkko oli osaltaan keskeisessä roolissa, kun Rovaniemen teknillinen oppilaitos haki pääsyä ammattikorkeakoulujärjestelmään. Rovaniemen AMK sai väliaikaisen koulutusluvan 1996 ja vakinaisen koulutusluvan kaksi vuotta myöhemmin. Arkko toimi koko ajan tekniikan koulutuksen vastuuhenkilönä, kun koulutusta kehitettiin kohti ammattikorkeakoulu-tasoa. Vuonna 1995 teknillinen oppilaitos kunnallistettiin ja liitettiin osaksi perustettua Rovaniemen koulutuskuntayhtymää.

Koulutuskuntayhtymän toiminnan alkuvuosien kehittämisessä Arkon vastuulla olivat tekniikan alan toisen asteen, opistoasteen ja ammattikorkea-asteen kehittäminen. Hän oli mukana vastuullisessa roolissa myös Lapin korkeakoulukonsernin luomisessa, jonka ohessa perustettiin mm. Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI). Vuonna 2009 Arkko valittiin rehtoriksi Lapin ammattiopistoon, josta tuli vuonna 2018 organisaatiouudistuksen myötä Lapin koulutuskeskus REDU. Taisto Arkon rehtoriuran aikana REDU on kehittynyt ja kasvanut vastuulliseksi toimijaksi koko Lapin alueella.

Rehtori Arkon läksiäisjuhlia vietettiin Rovaniemellä Alaruokasen talon tunnelmallisissa puitteissa. REDUn opiskelijat olivat mukana juhlajärjestelyissä. Liiketoiminnan opiskelijat vastasivat sisätilojen koristeluista, luonto- ja ympäristöalan opiskelijat loihtivat tunnelmaa piha-alueelle ja ravintola- ja catering-alan sekä elintarvikealan opiskelijat olivat mukana ruokatarjoilujen toteuttamisessa.

Noin sata kutsuvierasta toivat tervehdyksensä eläkkeelle siirtyvälle rehtorille. Juhlan yhteydessä Arkolle luovutettiin Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n 31.11.2022 myöntämä Ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi.

Eläkepäivillään Taisto Arkko aikoo viettää aikaa perheensä kanssa sekä nauttia luontopainotteisista harrastuksistaan. Metsästys, kalastus, metsänhoito, mökkeily ja koirat tulevat täyttämään ison osan arjesta. Arkon jäädessä eläkkeelle, Lapin koulutuskeskus REDUn uutena rehtorina aloitti Sirkku Purontaus 1.12.2022 alkaen.