REDUn eTwinning-toiminnalle tunnustuksia

19.12.2023 julkaistu

Mari Jokelan vetämä projekti palkittiin vuoden 2022 suomalaisena eTwinning-projektina. Lisäksi REDU nimettiin jälleen eTwinning-kouluksi yhtenä neljästä suomalaisesta koulusta.

REDUn kansainvälinen toiminta on vahvaa, ja yksi merkittävä tekijä tässä on aktiivinen toiminta eTwinning-verkostossa. Kittilän toimintayksikössä työskentelevä matkailun opettaja Mari Jokela on aktiivisesti rakentanut kansainvälistä verkostoaan jo vuosien ajan, ja vetänyt useita eTwinning-projekteja. Kuluneena vuonna toiminnasta saatiin kaksi merkittävää tunnustusta.

eTwinning-projektissa tutustuttiin Eurooppaan

REDUn vetämä projekti ”Welcome to our hotel – How can I help you” palkittiin yhtenä kolmesta vuoden 2022 eTwinning-projektista. Palkinto luovutettiin projektin vetäjälle Mari Jokelalle lokakuussa.

Projekti yhdisti matkailun opiskelijoita seitsemästä eri maasta opiskelemaan hotelli- ja majoituspalveluja sekä asiakaspalvelua. Samalla opiskelijat pääsivät tutustumaan matkailun vetovoimatekijöihin eri puolilla Eurooppaa sekä harjoittamaan esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan. REDUn Kittilän toimintayksikön matkailualan opiskelijoiden lisäksi projektissa oli mukana opiskelijoita Kreikasta, Ranskasta, Espanjasta, Romaniasta, Latviasta ja Turkista.

Projektissa toteutui niin opiskelijoiden yhteistoiminnallisuus, oppiminen laaja-alaisesti kuin opettajien tiimioppiminen. Tietotekniikan ja englannin lisäksi fokuksessa olivat työelämätaidot kuten luovuus, viestintä, yhteistoiminnallisuus, kriittinen ajattelu ja päätöksenteon kehittäminen.

- Suunnittelimme projektin toteutuksen menetelmineen ja aikatauluineen yhdessä opettajakavereideni kanssa. Suunnittelussa oli minun lisäkseni mukana toinen eTwinning-lähettiläs Ranskasta, Mari Jokela kertoo. 

Projektin aikana opiskeltiin ensin perusfraaseja hotellin vastaanottopalveluihin liittyen. Sen jälkeen opiskelijat eri maista esittelivät toisilleen alueidensa vetovoimatekijöitä ja erilaisia majoituskohteita.

- Opiskelijalle on merkityksellisempää esitellä asioita vieraille ihmisille kuin opettajalle. Mutta kyllä tässä myös opettaja oppii tosi paljon, Mari Jokela huomauttaa. 

REDU on OPH:n nimittämä eTwinning-koulu

Yhteensä 4485 oppilaitokselle ympäri Eurooppaa on myönnetty eTwinning-koulu -nimike vuosiksi 2023-2024. Suomesta nimikkeen sai neljä oppilaitosta, REDU mukaan luettuna. REDU on saanut nimikkeen vuodesta 2018 alkaen, jolloin ensimmäiset eTwinning-koulut valittiin.

-  eTwinning-koulu -nimike on lisännyt REDUn tunnettuutta ja luotettavuutta kansainvälisesti kumppanien keskuudessa. Nimikkeen johdosta yhteydenottoja tulee viikoittain myös uusilta kouluilta, Mari Jokela kertoo.

REDUssa aiotaan laajentaa eTwinning-toimintaa entisestään. Henkilökunnalle on muun muassa järjestetty koulutuksia, joissa on pohdittu, mistä löytää kansainvälisiä kumppeneita sekä opittu Twinspace-oppimisympäristön toimintaa. eTwinning-projektit kansainvälisinä oppimisympäristöinä ovat osa sekä kotikansainvälistymistä että kansainvälisiä liikkuvuushankkeita.

- Kun saamme eri alojen opettajia mukaan eTwinning-toimintaan, hyötyvät siitä myös opiskelijat, Mari Jokela kuvailee. 


Katso video: eTwinning-koulu - tunnustusta kansainvälisyydestä päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille