OKM:n ylijohtaja Petri Lempinen vihki robottisolun käyttöön

29.3.2023 julkaistu

REDU – tekniikan pajat -hankkeessa vihittiin CEAD robottisolu käyttöön. Tilaisuudessa oli mukana Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kattava edustus, ja ylijohtaja Petri Lempinen julkisti robottisolun käyttöönotetuksi.

Ylijohtaja Petri Lempinen vihki robottisolun käyttöön. Avustamassa REDUn koulutuspäällikkö Kari Alakurtti ja johtaja Saija Niemelä-Pentti. 

REDUssa käyttöönotettu CEAD robottisolu on Suomen ensimmäinen laitekokonaisuus, jossa on yhdistetty tulostus- ja koneistuskeskus suurten komposiittikappaleiden toteuttamiseksi. Robottisolun käyttöönotto on osa REDU – tekniikan pajat -hanketta, jonka tavoitteena on ollut kehittää tämän päivän osaamistarpeita vastaava digitalisaatiota ja robotiikkaa hyödyntävä oppimisympäristö. Digitaalisilla ratkaisuilla halutaan tukea sekä alueen yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Petri Lempinen vihki robottisolun käyttöön ja leikkasi avajaisnauhan. Projektipäällikkö Tarmo Aittaniemi REDUlta esitteli robottisolua ja kertoi sen mahdollisuuksista avajaisvieraille.


Opetus- ja kulttuuriministeriön delegaatio on tutustumassa Rovaniemellä toisen asteen koulutukseen ja sen merkitykseen Lapin elinvoiman kehittäjänä. REDUn projektipäällikkö Tarmo Aittaniemi kertoi vieraille robottisolun mahdollisuuksista ja hyödyistä alueen elinkeinolle ja koulutukselle. 

Aittaniemi on toiminut EU:n 3D-tulostus platform -ryhmässä vuodesta 2006 lähtien. Platform-ryhmässä oltiin kartoitettu laitekantaa ja selvitetty, millaista laitteistoa ei vielä ole olemassa muualla Suomessa. Ryhmässä oltiin havaittu, että isojen kappaleiden 3D-tulostuksen ja koneistuksen yhdistävästä laitteesta hyötyisivät sekä yritykset että oppilaitokset.

- Havaitun tarpeen pohjalta perustettiin REDU tekniikan pajat -hanke, ja löydettiin Hollannista toimittaja laitteelle, Aittaniemi kertoo.

Nyt käyttöön vihitty robottisolu on monimateriaalilaite, jossa voidaan käyttää materiaalina esimerkiksi kierrätyskuitua.

- Tällä voidaan valmistaa lopputuotteita, isoja ja kestäviä kappaleita, kuten vaikkapa auton runko. Vastaavalla laitteella tehdään nykyään formula-autojen hiilikuitumuotteja, joiden tulee olla tarkkoja ja sileitä. Tämän laitteen avulla muotit ja muut kappaleet voidaan koneistaa sileäksi, Aittaniemi tarkentaa.


Robottisolu yhdistää 3D-tulostuksen ja koneistuksen, jonka ansiosta sillä saadaan kestäviä ja tarkkoja tuotteita. 

Investointihankkeen lisäksi perustettiin hankepari Digimpi REDU, jossa selvitetään, miten 3D-tekniikoita voidaan hyödyntää eri aloilla. Hankeparin myötä REDUlla on velvoite tarjota laitekantaa yliopistolle ja ammattikorkeakoululle hyötykäyttöön viiden vuoden ajan. Näin saadaan vuorovaikutusta eri koulutusasteiden välillä. Lisäksi laitekantaa tulevat hyödyntämään eri toimialojen yritykset.

REDU on lisäksi mukana juuri päättyvässä esiselvityshankkeessa, jonka tarkoituksena on perustaa valtakunnallinen yhteishanke. Kokonaisuudessa on mukana REDUn lisäksi kuusi yliopistoa eri puolilta Suomea. Yhteishankkeessa kootaan yritystarjotin, jonka myötä yritykset pääsevät hyödyntämään koko laitekantaa ja erilaisia testausympäristöjä.