Mikko Hokkanen on vuoden työpaikkaohjaaja

17.11.2021 julkaistu

Rovaniemeläinen Mikko Hokkanen Cafe & Bar 21:stä palkittiin vuoden työpaikkaohjaajana valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen seminaarissa. Mikon panostus on vienyt useita Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelijoita eteenpäin ammatillisen kehittymisen tiellä.

Mikko Hokkanen työn ääressä.

Vuoden oppisopimuspalkittavien kilpailussa haettiin vuoden 2021 parasta oppisopimusopiskelijaa, työnantajaa, työpaikkaohjaa, mentoria sekä yrittäjä-oppisopimusopiskelijaa. Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallitus valitsi yhdessä valintaraadin kanssa palkintojen saajat koulutuksenjärjestäjien lähettämistä ehdotuksista. 

Vuoden työpaikkaohjaajana palkittiin ravintolapäällikkö Mikko Hokkanen Cafe & Bar 21:stä. Palkinto luovutettiin valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen seminaarissa Aulangolla Hämeenlinnassa 17.11.2021. Palkinnon luovuttivat ylijohtaja Petri Lempinen ja opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä puheenjohtaja Liisa Klinge Suomen Oppisopimusosajaat ry:stä.

”Mikko Hokkanen on oiva työpaikkaohjaaja alalla, jossa työelämässä oppiminen ja henkilöstön saatavuus on suuri haaste. Mikolla on hyvä asenne ja käsitys omasta toiminnasta,” valintaraadin perusteluissa todetaan.  

Hokkanen on tärkeässä roolissa ohjaamassa REDUsta työelämän oppeihin tulevia opiskelijoita. Opiskelijat tulevat ammentamaan Mikon oppeja joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Ohjattavana on ollut opiskelijoita muun muassa ravintola- ja catering-alalta sekä matkailualalta. 

- Mikkoa lähdettiin ehdottamaan palkittavaksi siksi, koska hän on ymmärtänyt ohjaajan roolin oikein. Hän jaksaa suunnitella jokaisen opiskelijan kohdalle oman polun. Hän huomioi sen, mitä opiskelija on aiemmin tehnyt ja mitä jo osaa. Mikko myös pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua oppilaitoksen kanssa, asiakkuusvastaava Merja Alaranta REDUsta kertoo.

Sen lisäksi, että Mikko Hokkanen suunnittelee huolella opiskelijalle opetettavat asiat, huolehtii hän siitä, että opiskelija ei jää yksin. Kun työpaikalle on tulossa uusi opiskelija joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, jokainen henkilökunnasta tietää, että joukkoon on tulossa henkilö, joka vielä opiskelee. 

- Mukavaa tässä on se kun näkee, miten opiskelijat etenee uralla. Nautin siitä, kun saan autettua heitä eteenpäin. Parasta on nähdä, kun ohjattava saa hyvää asiakaspalautetta, hymy leviää maskin takana ja silmät alkavat loistamaan, Mikko kertoo. 

Mikko kokee tärkeäksi myös tiiviin yhteistyön ja keskustelut oppilaitoksen kanssa. Hän kiittelee myös REDUn henkilökuntaa siitä, että oppilaitoksen päässä kiinnostaa se, mitä opiskelija työpaikalla tekee ja miten hän siellä kehittyy. 

- Samalla olen itsekin saanut ymmärrystä koulumaailmasta. Toki yhteistyö koulun kanssa voisi olla vieläkin tiiviimpää. 

Vuoden työpaikkaohjaaja haluaa kehittää myös omaa osaamistaan jatkuvasti. Tällä hetkellä Mikko on itsekin oppisopimusopiskelija. Hän opiskelee Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoa REDUssa. Eikä hän poissulje sitäkään vaihtoehtoa, että alkaisi itse jonain päivänä opettajaksi.

- Uskon, että minulla olisi opiskelijoille annettavaa. Vaikka itselläkin on oppiminen vasta alussa, viisi vuotta alalla ollut Hokkanen miettii.