Lapin AMKin ja REDUn tutkimukselle kunniamaininta Ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä

22.11.2022 julkaistu

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Ottu ry palkitsi kunniamaininnalla Lapin ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn yhteisen tutkimuksen.

Kunniamaininta jaettiin Juho Posion ja Petteri Maljamäen esityksestä ”Alustavia oppimistuloksia digitaalisen kaksosen käytöstä talotekniikan opetuskokeilussa” AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Rovaniemellä 10.11.2022. Tutkimusta olivat olleet kirjoittamassa Posion ja Maljamäen lisäksi Ari Kumpula, Marko Haavikko ja Heli Väätäjä.

Kunniamaininnan myöntämisen kriteereinä olivat mm. ”ammatillisen tai AMK-koulutukseen kytkeytyvän opetuksen kehittämistyön tausta ja tarve” sekä ”kuvaus tehdystä opetuksen kehittämistyöstä ja sen tavoitteista”. Kunniamaininta jaettiin kahdelle tutkimukselle.

Tutkimus perustuu DUKE-hankkeessa Lapin AMKin Frostbit-ohjelmistolaboratoriossa tuotetulla VR-ympäristössä toimivalla lämpöpumpun digitaalisella kaksosella tehtyihin käyttäjätutkimuksiin. REDUn talotekniikan opiskelijat osallistuivat käyttäjätutkimuksen toteutukseen. Käyttäjätutkimuksessa kartoitettiin käyttäjäkokemusta ja oppimistuloksia digitaalista kaksosta hyödyntävässä oppimisympäristössä.

DUKE-hankkeessa on tuotettu useita uusiutuvia energianlähteitä esitteleviä digitaalisia kaksosia peli- ja VR-teknologiaa hyödyntäen. 
Digitaalinen kaksonen on todellisesta laitteesta, järjestelmästä tai muusta kohteesta tehty virtuaalinen versio. Sillä visualisoidaan havainnollisesti oikean kohteen toimintaa ja siihen liittyvää informaatiota, joka kerätään verkon kautta erilaisilla laitteisiin liitettävillä sensoreilla.

Lisätietoja DUKE-hankkeesta: https://www.tequ.fi/fi/project-bank/duke-digitaalisilla-kaksosilla-vipuvoimaa-uusiutuvalle-energialle/

Kunniamaininnan vastaanottotilaisuus.Heli Väätäjä, Juho Posio ja Petteri Maljamäki vastaanottivat kunniamaininnan. (Kuva: Marko Junttila)