Blogi: Maailma muuttuu, koulutus pysyy!

kuvituskuva

Koulutuksen ja opetuksen maailma jatkaa muuntumistaan. Yksi asia on kuitenkin varmaa: koulutuksella on erittäin vakiintunut asema ja tehtävä meidän yhteiskunnassa ja se jos joku tulee asemansa säilyttämään. Vähän me joudumme kuitenkin itsekin muuntautumaan, muuttuvan maailman myötä, eikä se ole yhtään paha asia!

Oppilaitoksen yksi perustehtävistä onkin tarjota koulutusta ja koska me tehdään se redumaiseen tyyliin on meidän koulutus sekä toiminta laadukasta ja se tuottaa laadukkaita tuloksia! Jotta meidän koulutus tulee jatkossakin säilyttämään arvolupauksensa sen kaikille osapuolille, on meidänkin syytä ajoittain tarkastella ja uudistaa omia toimintatapojamme.

REDUn sisäisesti toteutettavassa koulutuksen kehittämisessä ei olekaan tarkoitus keksiä pyörää uudelleen, vaan pikemminkin vaihtaa toimivaan runkoon nykypäivän pyöräily-ympäristöihin sopivammat renkaat ja kädensijat, jotta pyöräilijän on helpompi pysyä kyydissä monipuolistuneilla pyöräilyreiteillä.

Tätä uudistettua pyörää ei kuitenkaan kenenkään tarvitse yksin osata fiksata! Paras lopputulos huippuunsa hiottuun pyöräänkin saavutetaan, kun toinen ymmärtää pyörän rungon päälle ja toinen kehittää siihen nykypäivänä tarvittavat uudistetut varusteet, jonka jälkeen yhdessä tarkastellaan ja arvioidaan niiden toimivuutta.

Oppilaitoksen kuvaannollisen pyöränfiksaus prosessin osallistujina on niin opiskelijat, opettajat kuin työelämäedustajatkin. Sujuva yhteistyö ja kaikkien osallistujien osallistaminen ja osallistuminen takaa meille päivitetyn pyörän tulevaisuudenkin taipaleille.

Minkälaisia uusia renkaita ja kädensijoja meidän pyöriin on tilattu tai on jo asennusta vaille valmiita käyttöönotettaviksi?

Pian e-urheilun voi Lapissakin nimetä oppiaineeksi, kun Santasport Lapin Urheiluopistolla päästään piakkoin jo konkreettisesti uuden kehitetyn e-urheilun koulutuskokonaisuuden ja toimintamallin testaukseen.

Etäopetukseen siirtyminen on vaatinut ja vaatii meiltä edelleen paljon huomiota. Jotta opetus saadaan jatkossakin pidettyä laadukkaana ja kaikille miellyttävänä opetus- ja oppimiskokemuksena, tarjotaankin jatkossa opettajille entistä tarkempaa koulutusta etäopetuksessa käytettävien teknologioiden ja sovellusten käyttöön sekä puututaan etäopetuksen solmukohtiin. Pyritään yhdessä tekemään myös etäopetuksesta yhtä osallistavaa ja innostavaa opiskelijoille ja opettajillekin kuin normaalista luokkatilatyöskentelystäkin.

Työelämässäoppimisen jaksot on koulussa opitun perustaidon jalostamista, ymmärtämistä ja sisäistämistä oikeassa työympäristössä. Opiskelija toimii myös hyvänä linkkinä oppilaitoksen sekä työelämän välisessä vuoropuhelussa opintojen sekä työelämän kohtaannon kannalta. Jatkossa opiskelijat kohtaavat työelämän entistä sujuvammin ilman välikäsiä, kun Lapin alueen oppilaitoksissa painotetaan entistä enemmän Lapin yhteisen harjoittelupolun käyttämiseen. Yhteneväiset ja selkeät toimintatavat sekä muutamat toimintaa helpottavat uudet ratkaisut. Opiskelijat ja työnantajat löytävät jatkossa toisensa sähköisiltä rekrytointialustoilta. REDUssa kehitykseen mukaan on lähteneet jo ennakkoluulottomasti ravintola- ja cateringala, rakennusala sekä kone- ja tuotantotekniikka. Opiskelijoiden lisäksi kanavan on ottanut käyttöön jo liuta Lappilaisia työnantajia ketkä toivottavat opiskelijat tervetulleiksi heidän työpaikoilleen. Otetaan aika ja paikka ja laitetaan teidätkin Tiitukseen!

Matkalla työelämän ammattilaiseksi, ammatillisen koulutuksen lisäksi koulussa yhteisten tutkinnon osien kautta opitaan myös työssä ja elämässä tarvittavia perustaitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Jatkossa näitäkin taitoja jokainen REDUn opettaja pääsee tarjoamaan sekä opiskelija oppimaan entistä sujuvammin fyysisestä paikasta riippumatta. Uusittu ilmoittautuminen, uudet ja päivitetyt verkko-opetustyötilat sekä uusi aloitusvalmennus luovat uusia latuja opiskelijoiden opintoihin. Osaan yhteisitä työtiloista voi jokainen REDUn opettaja voi saada käyttöönsä.

Pari lisävaloa vielä sotelle

Sosiaali- ja terveysalan massiiviselta uutisoinnilta meistä tuskin kukaan on pystynyt välttymään. Tähän, kun lisätään vielä Lapin alueen vanhentuva väestö sekä pitkät välimatkat, on ongelman ratkaisu jo kiemuraista. Näihin haasteisiin pyritään jatkossa osaltaan vastaamaan turvaamalla hoidon saatavuutta harvaan asutulla alueella etähoidon lisäämisellä. Hankkeen avulla lisätään sekä sote-alan työntekijöiden osaamista etähoidosta että heidän työllistymismahdollisuuksia. Tulevaisuudessa etähoitotyötä pääsee opiskelemaan myös osana Lapin ammattikorkeakoulun valinnaisia opintoja.

Paljon puhuttavaan hoitajapulaan pyritään puolestaan osaltaan vastaamaan mahdollistamalla lähihoitajien opintojen ja työn yhteensovittamisen entistä paremmin. Digitaalisesti suoritetut opinnot antavat opiskelijalle paremmat mahdollisuudet töiden yhteensovittamiseen. Opintojen sisältöjä ja työkaluja on kehitetty Moodlen alustalle mielekkäiksi monimuoto- ja verkko-opinnoiksi perinteikkään materiaalipankin sijaan.

Kirjoittaja
Milla Ristonmaa 
työelämäkoordinaattori
Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään -hanke