REDUn Digituen toiminnasta

28.10.2021 julkaistu

Tieto- ja viestintätekniikan työtehtävissä edellytetään ammattitaitoa ja osaamista toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä ja myös avustaa muita digitaalisten laitteiden, ohjelmien, sovellusten sekä verkkopalveluiden käytössä. Siihen on kehitetty Opetushallituksen, Työelämää ja teknologiaa – hankkeen puitteissa toimintamalli, joka hyödyntää käytännönläheistä digitutorina toimiminen -koulutusta. Siinä yhdessä opettajat, opiskelijat ja myös työpaikkaohjaavat hyödyntävät digitaalisuutta ja avustavat myös muita sen käytössä. Lapin koulutuskeskus REDUssa on toteutettu digitukea siten, että opiskelijat toimivat vuorollaan digitutoreina avustaen opettajia, muita opiskelijoita sekä muuta henkilökuntaa oppilaitoksen sisällä ja tiloissa. Tarvittaessa digitutorit jalkautuvat myös työpaikoille tai toimivat etäyhteydellä digitukena. Tästä on muodostunut uusi käytäntö ja toimintatapa, joka on nimetty oppilaitoksen Digitueksi. Opettaja, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat voivat pyytää apua digiongelmiin palvelupyynnöillä (sähköposti, puhelin, verkkopalvelu). Näin opiskelijat saavat käytännönläheistä kokemusta asiakaspalvelusta ja siinä vaadittavaa yhteistyökykytaitoa sekä aitoa asiakkaan kuulemista ja siihen vastaamista. Varsinkin teknisen tuen palveluissa tarvitaan jatkuvasti digiosaajia kouluttamaan ja opastamaan digilaitteiden ja -sovellusten käyttöön. Tietokoneiden ja ohjelmien asennus ei enää riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa ohjausta ja tukea digilaitteiden ja -palveluiden käytössä. 

Digituen ammatillinen työpaja toimii Jokiväylä 9 3.kerroksessa D325 tilassa. Siellä on myös digitutoreita harjoitteluvuorollaan, joilta voi pyytää apua ja digiohjausta ongelmiin. Digilaitteita saa myös lyhytaikaiseen käyttöön tarpeen mukaan. Digilaitteita on kamerat (video, järjestelmä, 360), ryhmä- ja konferenssikaiuttimet, videoprojektorit, tabletit, puhelimet, läppärit, jalustat ja muita tarvittavia oheislaitteita. Tiloista löytyy myös Hologrammi, joka on testikäytössä. Tilassa on käytössä myös videoeditointiin, 3D mallinnukseen sekä normaali ohjelmien varustettuja tietokoneita. Tilassa voi tehdä pienryhmäopetusta, ammatillisten ”rästipajojen” ohjausta ja opiskelijoiden projektitöitä.

Opiskelija ja opettaja digituen työpisteessä.

Teksti: Tieto- ja viestintätekniikan lehtori, Jyrki Niskanen
Kuva: Digituen ammatillisessa työpajassa ja toimintapisteessä (D325)
Lisätietoa: 
Redu - Työelämä ja teknologia 
Redu - Digitutor