Haemme markkinointikumppaneita nuorten harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja liikunnan parista

31.8.2023 julkaistu

Nuorisotyötä tekevät yhdistykset, urheiluseurat ja -joukkueet voivat toimittaa hakemuksen 12.10.2023 mennessä.

REDU hakee vuosittain markkinointikumppaneita nuorisotyötä tekevistä yhdistyksistä sekä urheiluseuroista ja -joukkueista. Markkinointikumppanuuden arvo on 300-500 € per taho. Kumppanuuksia voidaan solmia vuosittain yhteensä enintään 3000 € edestä.

Kumppaneita haetaan erityisesti tukemaan yhteishakumarkkinointia. Ensisijalla ovat yläkouluikäisten (7.-8. lk) toimijatahot. Kumppaneiksi valitaan mahdollisimman monipuolisesti eri lajeja ja harrastustoimintaa.  

Kumppanit valitaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn omistajakunnissa toimivista tahoista (Rovaniemi, Kemijärvi, Kittilä, Sodankylä, Ranua, Kolari). Emme solmi henkilökohtaisia kumppanuuksia, vaan yhteistyökumppanina on koko seura, joukkue tai ryhmä. Kumppaneiden kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään REDUn näkyvyys sovitulla tavalla.

Kumppanuusesitykset voi toimittaa lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 12.10.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen henna.jokinen@redu.fi. Hakemuksessa tulee esittää ehdotus REDUn saamasta näkyvyydestä. Päätökset avustuskohteista tehdään 25.10.2023 mennessä.